Üyelik Sözleşmesi

PEET-UP KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) PEET-UP ORGANİZASYON TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından peetup.com.tr (“Web Sitesi”) ve/veya PEET-UP Mobil Uygulaması (“PEET-UP”) üzerinden sunulan hizmetlere ve kullanımlarına ilişkin şartları içermektedir. Web Sitesi ve PEET-UP’I kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Kullanıcı profili oluşturup bu hizmetlerden yararlananlar aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

 

Kullanım Koşulları 

 

Kullanım Koşullarını Şirket gerektiği zaman değiştirebilir; ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olan değişikliklerin takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Hizmetlerden yararlanan ve erişim sağlayan Kullanıcı’lar işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP’ta yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.  

 

Tanımlar 

 

Etkinlik Oluşturma Hizmeti: PEET-UP üzerinden Kullanıcı tarafından evcil hayvan buluşmaları için lokasyon ve saat belirterek etkinlik açılması adına verilen hizmeti belirtir. 

 

Veteriner Görüntüleme Hizmeti: PEET-UP üzerinden Kullanıcı’nın harita üzerindeki veterinerleri görüntüleme ve haklarında bilgi edinmesi adına verilen hizmeti belirtir. 

 

E-Ticaret Hizmeti: Web Sitesi veya PEET-UP üzerinden Kullanıcı’nın evcil hayvan ürünlerine erişme ve satın alması adına verilen hizmeti belirtir. 

 
Forum Hizmeti: Kullanıcı’lar Web Sitesi veya PEET-UP üzerinden diledikleri konularda bilgi paylaşımı için Forum alanı üzerinden konu başlıkları açıp konuşabilirler. Şirket bu hizmeti sunmaktadır. 

 

Kullanıcı: Web Sitesi veya PEET-UP üzerinden profil oluşturarak belirtilen hizmetleri kullanan gerçek kişileri temsil eder. 18 yaşından gün almış evcil hayvan sahibi bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile form doldurarak Kullanıcı olabilirler.  

 

Link: Web Sitesi ve  

 

Iyzico Iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ. ‘yi belirtir. 

 

Hizmetlerin Kapsamı 

 

Etkinlik Oluşturma Hizmeti 

 

PEET-UP aplikasyon üzerinden Kullanıcı’ların evcil hayvanlarını sosyalleşme amacıyla buluşturmaları için etkinlik oluşturma hizmeti verir. Kullanıcı’lar lokasyonsaat, ve açıklama bilgilerini sağlayarak harita üzerinden diğer Kullanıcı’ların görebileceği etkinlikler açabilirler. Etkinlik açan ve etkinliklere katılım sağlayan kullanıcılar Web Sitesi ve PEET-UP’ta yer alan kullanım koşullarını kabul etmiş olurlar ve bu kuralların uygulanmaması durumunda oluşabilecek problemler Kullanıcı’ların sorumluluğundadır, Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmez.  

 

Veteriner Görüntüleme Hizmeti 

 

PEET-UP aplikasyon üzerinden Kullanıcı’ların harita üzerindeki veterinerleri görüntüleme ve haklarında bilgi almaları için hizmet vermektedir. Kullanıcı’lar veterinerlerin iletişim bilgileri ve çalışma saatlerine ulaşabilirler. Şirket bilgilerin güncelliği için makul tedbirler almaktadır, fakat veterinerlerin sanal ortamda bilgilerini güncellememesi veya Şirket e bildirimde bulunmamaları durumunda oluşabilecek dezenformasyondan Şirket sorumlu değildir. 

 

E-Ticaret Hizmeti 

 

Web Sitesi ve PEET-UP’ın sunacağı hizmetler Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Web Sitesi ve PEET-UP’ta satılan ürünlerin tedarikçinin stok durumunda olması ve Kullanıcı’nın bedeli ödemesi halinde; belirtilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından teslimi gerçekleşir. 

 

Genel Hükümler 

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğabilecek teknik ihtiyaçlar veya yasal düzenlemelere uyum nedenleriyle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Şirketin, Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden sunacağı ürün ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini değiştirmek için bu platformlar üzerinden değişiklikleri yürürlüğe koyması yeterlidir. Herhangi bir değişiklik durumunda güncellemeler aynı link üzerinden tarih güncellemesi ile yayınlanır. Gerek görülmesi durumunda değişiklikler elektronik posta ve/veya bildirim şeklinde bildirilip Kullanıcı onayına sunulabilir.  

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP’ın sahibidir. Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP’ın kullanılması sonucunda oluşan tüm verilerin fikri haklarına da sahiptir. Bu platformlarda bulunan bilgi, yazı, görsel, marka, slogan ve diğer belirtici işaretlerin sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Web Sitesi ve PEET-UP’ın sunumu Şirket ve Şirket in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Kullanıcı lar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Web Sitesi ve PEET-UP yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltma, kopyalama, dağıtma, işleme, ve rekabete girme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceklerini kabul ederler. Bu platformlardaki içeriklerin kişisel ve/veya ticari amaçlar doğrultusunda kısmen çoğaltılması, kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması ve sergilenmesi Şirket’in yazılı izni ile mümkün olabilir. 

 

Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka sebepler durumunda; yapılan işlemlerin hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, virüs, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi ve kullanılması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP’ta yer alan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu kontrollere rağmen bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Hizmetler ve ürünler kapsamında yer alan bilgilerin sarih ya da zımni garantisi verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

 

Etkinlik Oluşturma Hizmeti kapsamında Kullanıcı’lar, gerçek kişilerle karşı karşıya olduklarını, ve Web Sitesi ve PEET-UP’ta yer alan Etkinlik Kuralları’ (Buluşma Kuralları olarak da ifade edilebilir) kabul etmektedirler. Şirket, bu hizmet kapsamında aracıdır ve oluşabilecek hukuka ve kişisel haklara aykırı faaliyetlerden ve bu faaliyetlerden oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı’lar kendi davranış ve sonuçlarından kendileri sorumlu tutulmaktadır. Kullanıcı’lar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamıyla kendileri sorumludur. Kullanıcı ve evcil hayvanlarının başka Kullanıcı’lar, 3. Kişi ve kurumlar nedeniyle uğrayabileceği herhangi maddi ve/veya manevi zararlardan Şirket’in hukuki ve/veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’lar böyle bir durumun oluşması durumunda Şirket’e herhangi bir cezai ve/veya maddi sorumluluk yüklemeyeceklerin,, herhangi bir talep ve/veya şikayette bulunmayacaklarını, Şirket’in bu gibi durumlarda herhangi bir kontrol ve müdahale yetkisinin ve sorumluluğunun olmayacağını kabul ederler.  

 

Etkinlik Oluşturma Hizmeti kapsamında gerekli bilgilerin (lokasyon, tarih, saat, açıklama vb.) güncel, doğru, hatasız ve eksiksiz olarak sunulması, ve içeriğinin hukuka ve kişisel haklara uygun olması gerekir, bunun sorumluluğu Kullanıcı ya aittir. Etkinlik açan ve/veya bir etkinliğe katılan Kullanıcı’ların birbirlerini bulabilmeleri için sadece evcil hayvanlarının ismi ve fotoğrafı paylaşılır. Kullanıcının diğer kişisel bilgilerinin opsiyonel olarak Kullanıcı tarafından başka Kullanıcı’lar, 3. Kişi ve kurumlarla paylaşılması durumunda oluşabilecek herhangi bir durum ve zarardan Şirket sorumlu değildir. Etkinlik açılması durumunda belirtilen lokasyon, tarih ve saatte bu etkinlik alanında bulunmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır ve başka Kullanıcı’ların bu bilgilerin yanlışlığı ve uygulanmaması halinde karşılaşılabilecek herhangi bir durum ve zarardan Şirket sorumlu değildir. Bu kurallara uygun olmayan içerik içeren işlemler Şirket tarafından red ve iptal edilebilir. Aynı zamanda işbu sözleşme koşullarına uymayan Kullanıcı’lar nedeniyle doğabilecek her türkü idari, hukuki ve cezai sorumluluk yine bizzat Kullanıcı’lara aittir. 

 

Veteriner Görüntüleme Hizmeti kapsamında Kullanıcı’lara sunulan hizmet iletişim ve mesai saati bilgileridir. Bu aşamadan sonra alınan hizmetler Şirket’in sorumluluğunda değildir ve oluşabilecek hukuka ve kişisel haklara aykırı durumlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ve veterinerler arasında geçen işlem ve faaliyetler kendilerinin sorumluluğundadır. Şirket veterinerleri ve/veya sundukları hizmetleri tasdik veya tavsiye etmez, çalışma yöntemleri ve/veya performanslarını, yaptıkları işlemlerin sebeplerini ve sonuçlarını garanti etmez, ve bunlardan sorumlu değildir.  

 

Veteriner Görüntüleme Hizmeti kapsamında Kullanıcı’lar puanlama ve yorum yapabilirler. Bu puanlama ve yorumların doğruluğu Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Bu oylama ve yorumlar durumunda gerçekleşecek sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’lardan gelen puanlama ve değerlendirmeler, Şirket’in onay, kontrol ve düzenlemesinden sonra PEET-UP üzerinden yayınlanır. Şirket’in bu yorumların düzeltilmesi, sıralanması, doğruluğunun araştırılması ve yayınlanması kararlarının verilmesinde yetkisi vardır. Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden Şirket’e iletilen tüm yorumların telif hakları Şirket’e aittir. Şirket bu yorumlar üzerinde değişiklik yapma, bu yorumları silme veya bu yorumları tamamen kaldırma haklarını saklı tutar. Şirket, geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama ve tanıtım amaçları doğrultusunda kendi platformlarında veya başka platformlarda kullanabilir. 

 

Veteriner Görüntüleme Hizmeti kapsamında yer alan veterinerlerle Şirket arasında herhangi bir danışmanlık, işbirliği ve ortak girişim bulunmamaktadır.   

 

Etkinlik Oluşturma ve Veteriner Görüntüleme Hizmetleri kapsamında yer alan Google Maps (Google Haritası) dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorun ve zararlar Şirket’in kontrolünden değildir ve bu sorun ve zararlardan Şirket sorumlu değildir.  

 

E-Ticaret Hizmeti kapsamında tahsil edilecek tüm ödemeler Iyzico tarafından ve Iyzico’nun sağladığı ödeme platformundan alınır. Ödemelere dair tüm işlemleri gerçekleştirmek Iyzico’nun sorumluluğundadır. Ödemelere ilişkin ve ödeme sisteminden kaynaklanabilecek tüm sorun ve/veya zararlardan Iyzico tek başına sorumludur ve Şirket bunlara dair hiçbir yetki ve sorumluluğu kabul etmez. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumu değildir. Kullanıcı, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verdiği ölçüde olmak kaydıyla, Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu Iyzico sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Şirket ve/veya anlaşmalı ödeme kuruluşu ilgili hizmet talebini onaylamadan önce söz konusu kredi kartının limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir. 

 

E-Ticaret hizmeti kapsamında hizmet alan Kullanıcı’lar hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaştığı kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Şirket’i bilgilendirmeyi kabul eder.  

 

Forum Hizmeti kapsamında Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden Kullanıcı’lar kendi bilgi, deneyim, fikir ve düşüncelerini paylaşmaktadırlar. İşbu içeriklerden içerikleri oluşturan Kullanıcı’ların kendileri sorumludurlar. Şirket, bu alanda yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez. Bu içeriklerle bağlantılı durumlarla ilgili sorumluluk kabul etmez. 

 

Şirket, Kullanıcı’larını indirimler ile yeni hizmet, içerik veya projeler hakkında elektronik posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Söz konusu elektronik postalar istenmiyorsa Şirket’in iletişim sayfasına bildirilerek bu bildirimler durdurulabilir. 

 

Kullanıcı, Web Sitesi ve PEET-UP’ta yer alan yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin; virüs, wormtruva atı, spamspyware veya bunlar benzeri diğer kötü ve zarar verme amaçlı kod ve materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda garanti verilmediğini kabul etmektedir. Bu tarz yapılardan kişisel bilgilerini ve kendilerini koruma sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Gelebilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.  

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden kendi kontrolünde olmayan ve başkaca 3. Kişilerin sahip olduğu ve yönettiği başka platform ve içeriklere link verebilir. Bu linklerin Şirket platformları üzerindeki varlığı herhangi bir beyan, garanti veya destek niteliği taşımamaktadır. Bu linkler vasıtasıyla erişilen içerik ve hizmetler hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bunların kullanımından doğabilecek zararlar Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Uygun görülmeyen linkleri kaldırma hakkı Şirket’e aittir. 

 

Web Sitesi ve PEET-UP üzerinde 3. Kişi ve kurumların sağladığı hizmet ve içeriklerden Şirket’in ve Şirket’in çalışan ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. 3. Kişi ve kurumların yayınladığı bilgi, içerik, görsel ve işitsel ögelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu tamamıyla 3. Kişi ve kurumlara aittir. Şirket bu hizmet ve içeriklerin güvenlik, doğruluk ve hukuka uygunluklarından sorumlu değildir ve garanti vermemektedir. 

 

Web Sitesi ve PEET-UP’ı kullananlar, Kullanıcı’lar, şahsi, site kuralları ve amacına, hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcı’lar Web Sitesi ve PEET-UP kapsamında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerinindir. Kullanıcı’lar başka Kullanıcı’ların, 3. Kişi ve kurumların haklarını gasp edecek nitelikte herhangi bir işlem ve faaliyette bulunmayacağını taahhüt ederler. Bu tarz faaliyetler nedeniyle diğer Kullanıcı’lar, 3. Kişi ve kurumların uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.  

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP platformları üzerinde yasadışı veya yasak olacak içerikleri sözkonusu platformlardan kaldırma ve kuralları ihlal eden Kullanıcı’ların üyeliklerini sonlandırma ve profillerini kapatma hakkına sahiptir. Web Sitesi ve/veya PEET-UP’ta Kullanıcı’lar, birbirleri ve/veya Şirket ile iletişim kurarken, ve içerik üretirken ırkçı, kişisel haklara aykırı, hakaret içeren, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi barındıran, korsan bilgisayar programları ve linkleri içeren, 3. Şahısların marka ve patent gibi fikri ve sınai haklarını ihlal eden, ulusal ve yerel tüketici kanunlarını ihlal eden, kanun dışı bilgi talep eden, taciz eden veya tacizi savunan, yasal olmayan faaliyetleri destekleyen, yanlış veya yanıltıcı olduğu bilinen bilgileri teşvik eden, tehdit içeren, müstehcen ve lekeliyeci özellikte içerikler paylaşamazlar. Bu durumlarda Kullanıcı’nın kullanım hakları iptal edilir ve gerekli görüldüğü durumda resmi makamlara bildirilir. 

 

Kullanıcı’lar almadıkları hizmetler hakkında haksız rekabet yaratma amacıyla övücü veya karalayıcı yorumlar yazamazlar. 

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden Kullanıcı’lar tarafından kendisine sağlanan bilgileri işbu sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda kullanabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul ederek Şirket’in, Kullanıcı’nın kendi sağladığı bilgileri yukarıda belirtilen şekillerde kullanma hakkını onaylamış bulunur.  Bu bilgileri kayıt, depo, muhafaza, güncelleme, değiştirme, yeniden düzenleme, 3. kişilere açıklama, devretme, aktarma, paylaşma, sınıflandırma, anonim hale getirme, kanunda sayılan diğer şekillerde işleme hakkına sahiptir. Şirket, Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Web Sitesi ve PEET-UP’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarih ve saati ve/veya buna benzer bilgileri Web Sitesi ve PEET-UP kapsamında sunulan hizmet ve taleplerin gerçekleştirilmesi ve iletişimin sağlanması, istatistiksel değerlendirme, demografik raporlar düzenleme ve bunları bedelli veya bedelsiz iş ortakları ve/veya 3. Kişi ve kurumlarla paylaşma, kampanya duyurusu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Bu işlemler Web Sitesi ve PEET-UP’ta yer alan Gizlilik Politikası hükümlerine aykırı değildir. (NOT: BURADAN EMİN DEĞİLİM, BİLGİLERİN ARAŞTIRMA, HİZMET İYİLEŞTİRME VE KAR AMAÇLI BAŞKA KURUMLARA SATILABİLMESİ İÇİN İTİCİ OLMAYAN BİR İBARE LAZIM Bir de ayrıca bir gizlilik politikası lazım mı yoksa bu sözleşme ikisini birden içerebilir mi 

 

Kullanıcı’ların hesaplarına ait şifreleri belirlemeleri ve korumalarının sorumluğu kendilerine aittir. Kullanıcı’lar kullanıcı isim ve şifrelerini paylaşmamalı ve korumalıdırlar. Kullanıcı isim ve şifreleri 3. Kişi veya kurumlara devredilemez. Kullanıcı’ların kendi kusuru nedeniyle yapılabilecek kötü niyetli kullanım ve işlemlerden Şirket sorumlu değildir ve hiçbir tazminata tabi tutulamaz. 

 

Kullanıcı hesabı oluşturulurken Web Sitesi, PEET-UP ve Şirket’e bildirilen isim, adres, telefon, e-posta gibi bilgiler güncel, doğru, hatasız ve eksiksiz olmalıdır. Bilgilerin güncel, doğru, hatasız ve eksiksiz olmasının kontrolü Şirket in sorumluluğuna değildir. Söz konusu bilgilerin belirtilen koşullara uygun olmaması durumunda Kullanıcı’ların ve 3. Kişi ve kurumların uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu olmamakla birlikte Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

 

Şirket, Kullanıcı’ların elektronik posta adreslerini, cep telefon numaralarını ve/veya diğer bilgilerini doğrılamak için SMS, elektronik posta ve diğer teknik araçları kullanabilir. 

 

Bir kişinin Kullanıcı olarak Web Sitesi ve/veya PEET-UP platformlarında yer alması ve hizmetlerden faydalanabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.  

 

İşbu sözleşmenin belirttiği koşul ve kuralların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi ve/veya Kullanıcı’nın bu koşul ve kurallara aykırı davranması durumunda Şirket işbu sözleşmeyi ve Kullanıcı’nın profilini feshetme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP’ın bütünlüğünü korumak için dilediğinde kendi değerlendirmesine dayanarak bazı Kullanıcı’ların Web Sitesi ve PEET-UP’a erişimlerini engelleyebilir, Kullanıcı’ların profillerini ve erişimlerini askıya alabilir. 

 

Web Sitesi ve PEET-UP Kullanım Koşulları dahilinde Şirket tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde, Şirket, Şirket hizmetleri, Şirket bilgileri, Şirket telif haklarına tabi çalışmalar, Şirket ticari markaları ve ticari görünümü veya bu iki platform aracılığıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

 

Şirket’in Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda değildir, gelecekte Şirket hizmetler kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirket’in bu değişiklikler için ihtar yapmasına gerek yoktur. Web Sitesi ve PEET-UP platformlarında yer alan içeriği yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkı Şirket’e aittir. Web Sitesi ve PEET-UP’ın kullanımı bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.  

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP üzerinden halihazırda sunulan veya ileride sunulacak hizmetleri ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin fiyatlandırma ve komisyon politikaları hizmetlerin sayısı veya yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. 

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması 

 

Şirket, Web Sitesi ve PEET-UP’a erişilmesi ve bu platformların sunduğu içerik ve hizmetlerin kullanılması nedeniyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka sebepler neticesinde faaliyet ve işlemlerin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti durumlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Web Sitesi, PEET-UP, ya da link verilen diğer platformlara erişim, ziyaret ve kullanım durumunda doğabilecek sorumluluklar, mahkeme ve başka masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından Şirket ayrı kılınmaktadır.  

 

Sözleşmenin Devri 

 

İşbu sözleşmenin bildirimsiz olarak istenilen zamanda kısmen ve bütünüyle devir hakkı Şirket’e aittir. Fakat Kullanıcı bu sözleşmeyi ve herhangi bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemez.  

 

Mücbir Sebepler 

 

Hukuk kapsamında mücbir sayılan tüm durumlar halinde, Şirket işbu sözleşmede yer alan hükümleri geç ifa etmekten veya ifa etmemekten yükümlü değildir. Bu ve benzeri durumlarda Şirket açısından herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

 

Web Sitesi ve PEET-UP Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olarak kabul edilmektedir. Şirket’in Kullanıcı’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 

 

Yürürlülük ve Kabul 

 

İşbu Web Sitesi ve PEET-UP Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Şirket tarafından Web Sitesi ve PEET-UP’ta yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu sözleşmede yer alan hükümleri Web Sitesi ve/veya PEET-UP üzerinden profil açtıkları ve/veya faaliyet yaptıkları durumda kabul etmiş olurlar.  

 

Taraflar işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptirler. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirinden olan alacakları etkilenmez.